Convocat sota el plantejament d’un #projectedeprojectes, l’edició 2016-2017 d’Ebrergent –una proposta conjunta del Centre d’Art Lo Pati i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a l’art jove i emergent a les Terres de l’Ebre– inicia a caminar com a grup de treball col·lectiu. Us en presentem els primers resultats.

Ebrergent is a project to support young artists held by the Catalan Youth Department and Lo Pati art centre in the Mediterranean Ebro region. The 2016/2017 edition crystallised as a working group under an idea: #projectedeprojectes (project of projects). Here, you’ll find its results.