Ebrergent –una proposta conjunta del Centre d’Art Lo Pati i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a l’art jove i emergent a les Terres de l’Ebre– es va convocar per a l’edició 2016-2017 sota el plantejament d’un #projectedeprojectes, escapant del format de concurs que s’havia emprat fins al moment. Els resultats es poden veure en el projecte Ebrergent’17: locus solus, consultable en aquesta pàgina web.

 

D’altra banda, es convoca fins al 26 de novembre de 2017 la crida Ebrergent 2018, les bases de la qual trobareu també en aquesta web.

 

Ebrergim?